Lars A Persson

Lars A Persson

Watercolor painting courses


Lars A Persson says:
Mina akvarellkurser bygger på lekfullhet och målarlusti, för att därigenom undvika alla typer av onödiga prestationskrav i måleriet. Fokus ligger på akvarellmåleriets alla unika uttrycksmöjligheter, och teknikens särart bland måleriteknikerna. Jag förespråkar ett måleri som bygger mer på akvarellens uttryck än på traditionellt motivmåler, ett kraftfullare måleri gärna i större format. Det går bra att kontakta mig för inbokning av kurs/workshop för en helg- eller veckokursi.hör av er i god tid innan tänkt kurstid. Jag planerar in en passande kurs i rätt nivå för just din målargrupp/ konstförening och lämnar er ett prisförslag.


Course Studio
Studio Studio
Studio Studio

collors

 

 


Artist: Lars A Persson  |  email: lars.a.persson@hotmail.com   | Phone: +4670 691 28 30 |